terug naar de openingspagina - home     


Inhoudsopgave en samenvatting van de dissertatie '
Dutch woodwind instruments and their makers, 1660-1760'.

 

 

In 2001 ben ik aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op het onderwerp 'Nederlandse houtblaasinstrumenten en hun bouwers, 1660-1760'. Deze dissertatie was destijds in digitale vorm beschikbaar. De uitgeprinte tekst (zonder foto's) is in te zien in de bibliotheken van het NMI (Nederlands Muziekinstituut, onderdeel van de KB) in Den Haag en die van de muziekbibliotheek van de faculteit Letteren van de Universiteit Utrecht.
In 2005 is
de Engelse vertaling (Dutch woodwind instruments and their makers, 1660-1760) van de dissertatie gereedgekomen. De vertaling is verzorgd door Ruth Koenig. Deze uitgave is in verschillende opzichten uitgebreid en gecorrigeerd ten opzichte van de Nederlandse dissertatie, waarvan de verspreiding is stopgezet.
De Engelse uitgave wordt verspreid door de KVNM, de Koninlijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (zie www.kvnm.nl/webshop/ voor meer informatie).
 


 

The English translation of my dissertation was published in 2005 by the KVNM in the series 'Bouwstenen' (BN 9).

KVNM - publications: BN 9: Bouwstenen
JAN BOUTERSE: Dutch woodwind instruments and their makers 1660-1760 (2005), full text - with c. 2500 photos and other illustrations - on CD-ROM: pdf file 637 pp. and 4 appendices; summary and introduction in book 79 pp.   ISBN 90 6375 198 2.

 

For more information see http://www.kvnm.nl/webshop/

 

 

 

  November 2019
A new list of Dutch woodwind instruments from the 17th and 18th centuries, including photos of the stamps of their makers
        - click here
 - Dissertatie Nederlandse houtblaasinstrumenten en hun bouwers, 1660-1760

  - inhoudsopgave         - samenvatting             - literatuurlijst          (.pdf-bestanden)


 - A list of woodwind instruments in Dutch sale catalogues between 1623 and 1850 
   
 

           - Dutch woodwind instruments and their makers, 1660-1760  
          
 - introduction             review (by Jeremy Montagu in the Galpin Society Journal)    
            - table of contents  
     summary and conclusion 
   

            - 'Ein überaus wichtiges Buch': Besprechung von David Lasocki in Tibia