Houtblaasinstrumenten  - verkoop en reparatie

 

Nieuwbouw en verkoop

 

In het niet zo verre verleden (van 1982 tot circa 1994) heb ik beroepshalve een groot deel van mijn tijd besteed aan het vervaardigen en verkopen van houtblaasinstrumenten als blokfluiten, traverso’s (houten dwarsfluiten) en enkele barok-hobo’s. Als naam voor mijn bedrijfje had ik gekozen ‘Musica Luscinia’.

Vanwege mijn onderzoek naar historische instrumenten, heb ik enkele jaren lang weinig tijd kunnen besteden aan nieuwbouw en reparaties.  Daarom maak ik  voor mijn activiteiten geen reclame meer in tijdschriften en sta ik ook niet meer met een kraampje op muziekfestivals. Op deze plek wil ik uitdrukkelijk melden dat een en ander niet betekent dat ik ben opgehouden met het verlenen van service aan oude klanten: nog steeds sta ik klaar om mensen te helpen met hun instrumenten.

Vanaf 2005, toen het werk voor de Engelse vertaling van mijn dissertatie gereedgekomen was, had ik weer meer tijd voor het aloude handwerk. Daarbij was ik geďnspireerd geraakt door de fraaie oude blok- en dwarsfluiten van mijn onderzoek. Bovendien werd ik redacteur van De Bouwbrief, het orgaan van het Bouwerskontakt, wat inspirerend werkte om te experimenteren met nieuwe modellen en materialen.  
Maar ik maak geen grote series aan instrumenten, en verkoop alleen de best gelukte exemplaren voor liefhebbers die de kwaliteit ervan op prijs stellen.

 

Reparaties

 

Het uitvoeren van reparaties (vrijwel uitsluitend aan blokfluiten) heb ik altijd een leuk werk gevonden. Je kunt er mensen vaak op korte termijn enorm mee helpen (bijvoorbeeld als ze dezelfde avond nog een uitvoering hebben) en de ontmoeting met spelers en instrumenten van de meest uiteenlopende merken heeft mij steeds 'scherp' gehouden. Veel voorkomende reparaties aan blokfluiten zijn: het monteren van een duimgatringetje; het verlijmen of anderszins reparen van scheuren; het schoonmaken (vaak ook het verwijderen van schimmels) van de kernspleet; het vervangen van tapwikkelingen; het bijstemmen en intoneren van de instrumenten. Op kleine schaal houd ik mij nog steeds bezig met reparaties (in elk geval als service aan oude klanten). Voor de volledigheid: ik voer liever geen reparaties uit aan instrumenten die nog onder fabrieksgarantie vallen of die zijn gemaakt door collega-bouwers uit Nederland. Verder kan ik niet helpen met reparaties of onderhoud van moderne meerkleppige instrumenten als hobo's en metalen dwarsfluiten.

 

 Naar de overzichtspagina fluitenbouw  

 Naar de openingspagina