terug naar openingspagina

 

 

Over het geslacht Bouterse

 

Wij prijzen ons gelukkig dat de stamboom van de familie uitvoerig is onderzocht door de heer Omer Koets uit Noordwijk. In onderstaand overzicht is dankbaar gebruik gemaakt van de gegevens die hij heeft verzameld in een op kleine schaal uitgebrachte publicatie met de titel 'Genealogie van Lieven Bouterse'.

 

1- De oudste zekere vermelding van een voorouder betreft een man met de naam Lieven Bouterse, die in 1645 tot tweemaal toe doopgetuige was in Colijnsplaat en Kats. Verder is zijn naam op Noord-Beveland niet gevonden, zodat het vermoeden bestaat dat hij van elders kwam, mogelijk Zeeuws-Vlaanderen (Hulst). Van Lieven Bouterse is bekend dat hij twee zonen had, waarvan de oudste, Jacob Lievense Bouterse, omstreeks 1652 is geboren.

Er zijn oudere vermeldingen van Bouterse in Zeeland, namelijk uit Arnemuiden, zie op http://www.arnehistorie.com/Artikelen-Resoluties-Stadsbestuur/za-gemeente-arnemuiden-inventnr-13-resoluties-1574-1590-deel-1-1574-1585.html.

- Op den IIII Augsti 1584 ...
Schepenen: Albrecht de Graft, Echbert de Poel, Bouwen Janssen, Adrian Cornelis Huyghen en Pieter Cornelissen Bouterse.
- XVII en april 1585
Allert Gerritss, Christiaen Boesschot en Jan Heyndricxen Bouterse willen tofficie van "poortierscap" .
- XXIX en octobris XVcLXXXV
Requeste by Pieter Cornelis Bouterse om consent te hebben om een oliemoelen achter op zijn erve te mogen stellen/ is voor alsnoch by Wet ende Raedt opgehouden om redene sonder daerop te disponeren//

2- Jacob Lievense Bouterse trouwde omstreeks 1676 met Janneke Cornelis Goossen en later (in 1694) met Adriaantje Jans Bakker. Van de negen kinderen gaat onze afstammingslijn verder via de derde, de op 28 november 1681 in Colijnsplaat geboren Cornelis Jacobs Bouterse.

3- Cornelis Jacobs Bouterse trouwde omstreeks 1705 met Maria Marcusdr. Wecksteen. Het echtpaar kreeg elf kinderen; de tweede was Marcus Cornelisz. Bouterse, geboren op 25 november 1709, in Colijnsplaat.

4- Marcus Cornelisz. Bouterse huwde op 1 mei 1746 in Kats Cornelia Janse Andriesen. Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren, waarvan de zevende, Cornelis Marcusse Bouterse, op 11 oktober 1756 in Colijnsplaat ter wereld kwam.

5- Cornelis Marcusse Bouterse (1756-1827) trouwde omstreeks 1783 in Colijnsplaat met Pieternella Marinusdr. Brouwer. Tien kinderen worden genoemd, waarvan de vierde geboren werd op 8 februari 1788­; hij heette Marinus Cornelisse Bouterse.

6- Marinus Cornelisse Bouterse (bijgenaamd Marientje Solferdodde - mogelijk handelde hij in zwavelstokken, maar het kan ook betekenen dat hij rood haar of een opvliegend karakter had) trouwde op 15 maart 1820 met Johanna Letzer. Er worden zes kinderen vermeld, waarvan de oudste, Cornelis Bouterse, geboren is op 3 december 1820 in Colijns­plaat. Marinus Cornelisse stierf in 1862.

7- Cornelis Bouterse trouwde op 21 juni 1844 in Bruinisse met Geertruid Voorbeijtel. Er worden maar liefst dertien kinderen vermeld, waarvan er zes op jeugdige leeftijd overleden zijn. Dat was niet het geval met het negende kind, Willem Marinus Bouterse, die op 8 maart 1855 in Bruinisse werd geboren. Van de andere kinderen moet de vijfde worden genoemd, Simon Bouterse (geboren op 15 oktober 1850), die naar de Verenigde Staten emigreerde en in 1943 in Asheville (N.C.) overleed. Waarschijnlijk is Cornelis Bouterse overleden toen hij op bezoek was bij zijn zoon Simon, want als overlijdensplaats wordt opgegeven Kalamazoo (MI), overigens zonder vermelding van een jaartal.

8- Mijn overgrootvader Willem Marinus Bouterse is twee keer getrouwd geweest. De eerste keer met Jacoba Cornelia Den Herder en de tweede keer, op 2 augustus 1888 in Kruiningen, met  Neeltje Scheele. Uit het eerste huwelijk werden zeven kinderen geboren, waarvan de oudste (mijn opa Bouterse), Cornelis Bouterse op 24 augustus 1889 in Vlissingen ter wereld kwam. Jacoba Cornelia Den Herder stierf op 39 jarige leeftijd (26-10-1905); Willem Marinus Bouterse overleed op 23 april 1941 in Rotterdam.

9- Mijn opa Cornelis (Cees) Bouterse trouwde op 9 augustus 1917 met Elske (Els) van den Berg. Twee kinderen werden uit dit huwelijk geboren, mijn oom Wim (1920-1997) en mijn vader, Johannes (Jan) Bouterse (23 november 1921). Opa Bouterse overleed op 6 juni van de zonnige zomer van het jaar 1959, in Rotterdam.

10- Mijn vader Johannes (Jan) Bouterse trouwde op 5 juni 1947 in Rotterdam met Jacoba Helena (Toos) Haze (geboren op 27 januari 1922 in Rotterdam, overleden op 20 januari 2003 in Vlaardingen). Mijn vader overleed op 15 juli 2013. Klik hier voor een in memoriam, geschreven voor Onderweg, het kerkblad van Vlaardingen.

11- Mijn oudste zus Elske Johanna (Els) werd geboren op 11 juli 1948, in het dorpje Rottum, indertijd behorende bij de gemeente Kantens (Noord-Groningen). Zij overleed op 11 december 2015, tijdens een vakantie in Turkije. In hetzelfde plaatsje Rottum werd ik geboren op 8 september 1949 en kreeg de doopnamen Marinus Cornelis Johannes (roepnaam: Jan).

12- Ten slotte: op 3 mei (in het stadhuis van Wageningen) en op 5 mei (in de Grote Kerk van dezelfde plaats) van het jaar 1974 trouwde ik met Maria Regina Theresia (Marian) van Haaren (geboren op 27 februari 1944 in Rotterdam). Uit dit huwelijk werden twee zoons geboren, allebei in Wageningen: op 7 oktober 1976 Martijn Willibrord (Martijn) en op 2 januari 1980 Menno Lucius (Menno).

 

 

Ten slotte: hoe zit het nu met de Surinaamse Bouterse-connectie? In 1814 is een zekere Dina Koole in Kortgene (Noord-Beveland) bevallen van een onechtelijk kind, dat zij (naar de vermoedelijke vader) Jan Bouterse-Koole heeft genoemd. Deze vader (Jan Bouterse. een 'landmansknecht' uit Wissenkerke) stamt af van een broer van Cornelis Jacobs Bouterse (nr. 3 in bovenstaande lijst); hij trouwde op 28 maart 1817 in Kats met Blazina de Rijder en kreeg met haar nog eens elf kinderen.
Jan
Bouterse-Koole is in 1841 als soldaat met het koloniale leger naar Suriname getogen, en is daar in 1867 getrouwd met Petronella Frederika Boden; zij had toen al vijf kinderen, die door het huwelijk werden geëcht en erkend door Jan Bouterse Koole. De oudste dochter van Kole Jan en Frederika, de in 1851 geboren Georgina, kreeg kennis aan de Fransman Henri Lioret. Zij kregen samen vier kinderen die de achternaam van hun moeder behielden. De naar zijn Franse vader vernoemde Henri Bouterse trouwde met Johanna Emelina, een tot de Rooms-Katholieke Kerk bekeerd lid van de stam der Arowakken. Het vierde en jongste kind van Henri en Johanna, Desiré Juliaan, is de vader van de huidige president. van Suriname.
Bron: stamboomonderzoek van Omer Koets (zie boven) en een artikel van Patrick Meershoek
in het AD van 24 februari 2015.

 

 

 - Biografische gegevens van Jan Bouterse